Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:

Adres dorpshuis: Slappeterpsterdijk 13, 8816 HT Skingen

ophealwei@schingen-slappeterp.nl

Bestuur:

Voorzitter: Gauke Kuiken

0518 451854

Secretaris: Bram Louwerse

0517 233039

Penningmeester: Alex Arends

0517 232789

Boekingen: Wijtske Wiersma 0517 841111

Vrijwilligerscoördinator: Thea Roersma

0517 232592

Inkoop: Rudy Jaspers

0517 233220

Technische dienst: Klaas Faber, Eelke Wiersma

0517 231666

Website : Wiep Kingma pr-ophealwei@schingen-slappeterp.nl