Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Uitslag en foto's wilde merkepartij pearkekeatsen 2023Spantsjekeatsen 2022Uitslagen en foto's merkekeatsen 2022Verslag spantsjekeatsen 2021Uitslagen spantsjekeatsen 2019Verslag 6-dorpenpartijVerslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019Geslaagde kaatsochtend jeugdMerkecommissie zoekt nieuwe ledenGeslaagde dag met spantsje keatsen bij KV OntspanningAnnegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. OntspanningSkingen foto's Slappeterp foto'sWerkgroep Historie foto'sK.V. Ontspanning foto'sToanielselskip It sil heve Jeugdclub Schingen - Slappeterp foto's Kaartclub Troef Boer foto'sImpressie Kerstfair 2012Impressie kerstconcert 23 december 2012Geslaagde Keatsworkshop!Foto's verbouw dorpshuisKeatsworkshop - meer foto's BBQ 2012Zeskamp 2012Foto's van het kaatsen en linedance 20 mei 2012Merke 2012 foto'sFoto's pingpongactie Boerepaadkuier 2011 en 2012Nieuwjaarsbuffet 6 januari 2013Paasexpositie 2013Burendag 2013De klok van de burgemeesterModeshow 15 novemberDe vloer op met Open Vuur, terugblik met foto's.Kerstmarkt 2013 met foto'sIn moard idee foto'sterugblik lekker ite mei de mannenkookclub met foto's.Spel jeugd Merke 2014 foto'sEten grootste pan 2014 foto'sZeskamp 2014 foto'sFoto's jeugdclub 13 dec 2014Foto's Merke Bernespultsjes 2016Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016Eten uit de grootste pan van Friesland 2016Merke Zeskamp 2016Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016Circus foto's deel 1Circus foto's deel 2Circus foto's deel 3Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslagMerke 2017 kleuters foto'sMerke 2017 Jeugdspel foto'sMerke 2017 grootste pan en 1e deel zeskampMerke 2017 zeskamp vervolgMerke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondagFoto's Verbeeld Landshap Paasexpositie 2018foto's Merke 2018 spelletjes 4-6 jarigenFoto's Merke spelletjes 7-12 jarigenFoto's Merke 2018 grootste panFoto's Merke 2018 ZeskampFoto's Merke 2018 Kaatsen JeugdFoto's Merke 2018 Kaatsen SeniorenEten met foodtuck de reizende kookvrouwZeskamp volwassenen 2019Brunch en kaatsen 2019Zeskamp jeugd 2019 deel 1Zeskamp jeugd 2019 deel 2Foto's uitslag kaatsenMerke 2022 foto's deel 1Merke 2022 foto's deel 2Merke 2023 fotoserie deel 1Merke 2023 fotoserie deel 2
Op maandag 12 maart 2018 zijn Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zowel Annegy als Sjoerd namen tijdens deze vergadering afscheid als bestuurders van de vereniging. Na jarenlange inzet is op 12 maart het stokje overgedragen aan Frans Heida, Oane Heida en Boukje Houtsma. Zij vormen vanaf heden het nieuwe bestuur. De leden van K.V. Ontspanning hebben grote waardering voor de inzet van Annegy en Sjoerd, op voordracht van het nieuwe bestuur werd dan ook vlot besloten beide afscheidnemende bestuurders erelid te maken. Annegy is maar liefst 35 jaar actief geweest binnen het bestuur, ze is penningmeester geweest en ruim 30 jaar voorzitter. Annegy was 1 van de eerste vrouwelijke voorzitters van een kaatsvereniging. Annegy heeft veel samengewerkt met Sjoerd, Sjoerd trad in 1997 toe tot het bestuur en heeft 21 jaar lang meegeholpen de vereniging draaiende te houden, dit in verschillende functies. Naast de benoeming tot erelid kregen Annegy en Sjoerd een bos bloemen en een mooi kaatsgerelateerd aandenken in de vorm van een 3D telegraaf met het logo van K.V. Ontspanning hierop, hun naam en de jaren in het bestuur.
Vanuit de K.N.K.B. is er ook waardering voor de inzet van Annegy en Sjoerd. Hoofdbestuurslid Johannes Siegersma was 12 maart aanwezig om beide afscheidnemende bestuurders het bondsinsigne op te spelden.