Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013- Foto's Nieuwjaarsbuffet 2015 - Nieuwjaars Brunch Buffet 2016 foto's - Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- Verslag spantsjekeatsen 2021- Kaatsagenda 2021- Seizoen 2020- Kaatsagenda 2019- Uitslagen spantsjekeatsen 2019- Verslag 6-dorpenpartij- 6-dorpen partij op 18 augustus- Verslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019- Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019- Geslaagde kaatsochtend jeugd- Merkecommissie zoekt nieuwe leden- Kaatsagenda 2018- Geslaagde dag met spantsje keatsen bij KV Ontspanning- Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning- Zomeragenda 2017- Spantsje keatsen, 2 september 2017, 11.00 uur- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag- Merke 2018 verslag- Foto's Merke 2018 Kaatsen Jeugd- Foto's Merke 2018 Kaatsen Senioren- Zaterdag 1 september Spantsje keatsen- Merke 2019 verslag - Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Biljartclub De Kromme Keu- Bestuur- Uitslagen competitiebiljarten - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club

K.V. "ONTSPANNING"

SCHINGEN - SLAPPETERP

KAATSAGENDA 2017.

=============

opm. De jeugd die op 1 januari 2017 13 jaar of ouder was (dus geboortejaar 2003) mag dit jaar deelnemen aan de kaatsactiviteiten voor de heren of dames.

10 mei Competitiekaatsen voor heren en dames (13 jr. en ouder).
Aanvang: 19.30u. Inleg € 5,00.
Iedere woensdag (Niet op 24/5; 2/8; 9/8; 16/8).
Liefhebbers mogen deze avonden gerust kaatsen.
Indien er op 10 mei niet genoeg deelnemers zijn voor een goede competitie, dan staat het bestuur niet iedere week meer klaar om dit te organiseren.
Liefhebbers mogen altijd de sleutel ophalen.

13 mei Ledenpartij Dames en Heren, aanvang 13.00u.

26-28 mei Merke zie merkeprogramma
Zaterdagmorgen kaatsen voor de jeugd aanvang 9.00u
Zaterdagmiddag kaatsen voor 13+ aanvang 13.00u
Zondag KNKB 50+ aanvang 11.00u

10 juni Federatiekaatsen aanvang 10.00u.

15 juni Finale afdelingskampioenschappen van Menaldumadeel.
Op het sportveld te Menaldum, aanvang 18.00u.

26 aug. Ontspanning partij. Dames en Heren 13.00 uur. (andere spelvorm , telling of bal)
Voor alle Skingsters en Slappeterpers vanaf 13 jaar.
Iedere deelnemer mag een vriend, vriendin, familielid mee opgeven.

2 sept. Spantsjekeatsen. Aanvang 11.00 uur. Met afvalronde en zachte bal. Opgeven per paar, waarna er door elkaar wordt geloot. Een lid mag zich met een niet lid aanmelden.

Opgave voor alle wedstrijden kan geschieden bij het bestuur tot en met de woensdagavond 20.00 voor de wedstrijd.

Bestuursleden en hun telefoonnummers.

A. Idsinga-Baarda (voorzitter) 0518 419 737
Sj. Houtsma (secr. en federatie) 0518 451 630