Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013 - Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- 1e Nieuwsbrief Jubileum K.V. Ontspanning- KV Ontspanning: Jubileum 2024- Uitslag en foto's wilde merkepartij pearkekeatsen 2023- Spantsjekeatsen 2022- Uitslagen en foto's merkekeatsen 2022- Kaatsagenda 2022- Verslag spantsjekeatsen 2021- Seizoen 2020- Uitslagen spantsjekeatsen 2019- Verslag 6-dorpenpartij- 6-dorpen partij op 18 augustus- Verslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019- Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019- Geslaagde kaatsochtend jeugd- Merkecommissie zoekt nieuwe leden- Geslaagde dag met spantsje keatsen bij KV Ontspanning- Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning- Spantsje keatsen, 2 september 2017, 11.00 uur- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag- Merke 2018 verslag- Foto's Merke 2018 Kaatsen Jeugd- Foto's Merke 2018 Kaatsen Senioren- Zaterdag 1 september Spantsje keatsen- Merke 2019 verslag- Merke 2022 foto's deel 1- Merke 2022 foto's deel 2- Merke 2023 fotoserie deel 1- Merke 2023 fotoserie deel 2 - Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Bestuur- Biljartclub De Kromme Keu- Uitslagen competitiebiljarten - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club

Beste dorpsgenoten en (oud) leden,

Hierbij de 1e nieuwsbrief m.b.t. het 125 jarig jubileum van de kaatsvereniging in 2024.

De aanmeldingen voor de reünie en het kaatsen gaat aardig, maar graag zouden we nog wat meer duidelijkheid krijgen. De reden hiervoor is dat we afhankelijk van de opgave, met name voor de reünie, keuzes moeten maken voor o.a. de grote van de tent. Deze moet worden gehuurd en dat moet al in een vroeg stadium gebeuren. Daarom nogmaals het verzoek om het formulier in te vullen.

Voorlopige opgave:

Reacties 59 totaal
Reünie Ja 64
Misschien 16 80
Kaatsen Ja 21
Misschien 14 35

Onderstaand het voorlopige programma van het weekend:

Vrijdag 21 juni
Gezamenlijk eten

Zeskamp

Zaterdag 22 juni
Kaatsen (jubileum kaatspartij)

Reünie
Activiteiten jeugd

Zondag 23 juni
Kaatsen (wilde kaatspartij – pearke keatsen)

Fietstocht (in de omgeving)
Muziek

De opzet van de zeskamp tijdens het jubileum is in een andere vorm dan gewoonlijk.
Voor de inwoners van Skingen-Slappeterp een mooie gelegenheid om elkaar uit te dagen.
De bedoeling is om beide dorpen in totaal in 8 buurten op te delen. Elke buurt bedenkt een spel, maakt dit en organiseert dit op het kaatsveld. Elke buurt kiest uit eigen gelederen een team dat aan de spellen van de andere buurten deelneemt.

De groepsindeling is als volgt:

Slappeterp:

Groep 1:
Slappeterpsterweg 10; 11; 12 ;Menamerdyk 1; 2; 2a; 4; 5; Skingsterdyk 1; 3; De Kastieltjes 2

Groep 2:
Menamerdyk 6; 7; 9; 10; 11; 14; 18; 20; 22; Slappeterpsterdyk 18; 19

Groep 3:
Kleasterdyk 1; 2; 3; 4; 5; 8 ;9; 10; 12; 12a; 14; 16; 18

Skingen:
Groep 4:
Slappeterpsterdyk 1; 2; 5; 6; 7; 10; 11

Groep 5:
Buorren 12; 14; 16; 18; 19; 20; 23; 25; 27; 33; 35

Groep 6:
Buorren 2a; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 17

Groep 7:
Skingsterdyk 1; Wobbemaleane 2; 4; 6; Anemawei 1; 2; Buorren 1; 5; 7

Groep 8:
Alddyk 1a; 1; 2; 3; 4; 6; 8

Graag vernemen wij (uiterlijk 25 november) van de verschillende buurten wat jullie van dit idee vinden en of jullie het uitwillen voeren.

Deze nieuwsbrief en het genoemde inventarisatieformulier zijn terug te vinden op de website www.schingen-slappeterp.nl

Met vriendelijke groet

De Jubileumcommissie

(Corrina, Tjikke, Pieter, Sjoerd, Ulrik, Wessel, Frans)

p/a F. Heida
Slappeterpsterdyk 2
8816 HT Schingen

tel: 0517 232 898
mob: 06 127 98311

KVOntspanning-Jubileum-2024@outlook.com
www.schingen-slappeterp.nl