Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013 - Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- Uitslag en foto's wilde merkepartij pearkekeatsen 2023- Spantsjekeatsen 2022- Uitslagen en foto's merkekeatsen 2022- Kaatsagenda 2022- Verslag spantsjekeatsen 2021- Seizoen 2020- Uitslagen spantsjekeatsen 2019- Verslag 6-dorpenpartij- 6-dorpen partij op 18 augustus- Verslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019- Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019- Geslaagde kaatsochtend jeugd- Merkecommissie zoekt nieuwe leden- Geslaagde dag met spantsje keatsen bij KV Ontspanning- Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning- Spantsje keatsen, 2 september 2017, 11.00 uur- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag- Merke 2018 verslag- Foto's Merke 2018 Kaatsen Jeugd- Foto's Merke 2018 Kaatsen Senioren- Zaterdag 1 september Spantsje keatsen- Merke 2019 verslag- Merke 2022 foto's deel 1- Merke 2022 foto's deel 2- Merke 2023 fotoserie deel 1- Merke 2023 fotoserie deel 2 - Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Bestuur- Biljartclub De Kromme Keu- Uitslagen competitiebiljarten - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club

KV Ontspanning Jubileum 2024

De kaatsvereniging is opgericht in 1899 en bestaat dit jaar dus 125 jaar.

Bij dit heugelijke feit willen we natuurlijk stilstaan, daarom organiseren we in het weekend van 20 t/m 23 juni een speciale merke.

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
Donderdag:

kick off van de merke en het jubileum (van 19.30 - 22.00)
(alvast even gezellig bij elkaar komen in het dorpshuis)

Vrijdag:
gezamenlijk een hapje eten in het dorpshuis (inloop vanaf 17.00);
zeskamp en pubquiz (vanaf 19.00).
Zaterdag:
jubileumkaatspartij (start om 09.00);
activiteiten voor de jeugd (vanaf 13.00);
reünie (inloop vanaf 14.30 - officiële deel vanaf 15.00);
vanaf 18.00 broodmaaltijd voor de deelnemers aan de reünie.
na de broodmaaltijd is er nog een quiz.
vanaf circa 19.30 vrije toegang voor niet reünisten.
Zondag:
wilde kaatspartij (vanaf 09.00);
fietstocht voor jong en oud met diverse opdrachten (vanaf 14.30)

Voor de jeugd zijn er natuurlijk weer de bekende springkussens.

Als u onderstaande link aanklikt opent er een formulier waarmee u zich aan kunt melden voor de reünie en/of het kaatsen.

Opgave formulier voor reünie en/of kaatsen

Met vriendelijke groet De Jubileumcommissie.
(Corrina, Tjikke, Pieter, Sjoerd, Ulrik, Wessel, Frans).

Correspondentieadres:
Jubileumcommissie KV Ontspanning
p/a Slappeterpsterdyk 2
8816 HT Schingen
tel: 0517 232 898
mob: 06 127 98311
NL82 RABO 0341 7202 67
kvk-nummer: 40002972.
KVOntspanning-Jubileum-2024@outlook.com