Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013 - Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- 1e Nieuwsbrief Jubileum K.V. Ontspanning- KV Ontspanning: Jubileum 2024- Uitslag en foto's wilde merkepartij pearkekeatsen 2023- Spantsjekeatsen 2022- Uitslagen en foto's merkekeatsen 2022- Kaatsagenda 2022- Verslag spantsjekeatsen 2021- Seizoen 2020- Uitslagen spantsjekeatsen 2019- Verslag 6-dorpenpartij- 6-dorpen partij op 18 augustus- Verslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019- Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019- Geslaagde kaatsochtend jeugd- Merkecommissie zoekt nieuwe leden- Geslaagde dag met spantsje keatsen bij KV Ontspanning- Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning- Spantsje keatsen, 2 september 2017, 11.00 uur- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag- Merke 2018 verslag- Foto's Merke 2018 Kaatsen Jeugd- Foto's Merke 2018 Kaatsen Senioren- Zaterdag 1 september Spantsje keatsen- Merke 2019 verslag- Merke 2022 foto's deel 1- Merke 2022 foto's deel 2- Merke 2023 fotoserie deel 1- Merke 2023 fotoserie deel 2 - Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Bestuur- Biljartclub De Kromme Keu- Uitslagen competitiebiljarten - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club
Op maandag 12 maart 2018 zijn Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zowel Annegy als Sjoerd namen tijdens deze vergadering afscheid als bestuurders van de vereniging. Na jarenlange inzet is op 12 maart het stokje overgedragen aan Frans Heida, Oane Heida en Boukje Houtsma. Zij vormen vanaf heden het nieuwe bestuur. De leden van K.V. Ontspanning hebben grote waardering voor de inzet van Annegy en Sjoerd, op voordracht van het nieuwe bestuur werd dan ook vlot besloten beide afscheidnemende bestuurders erelid te maken. Annegy is maar liefst 35 jaar actief geweest binnen het bestuur, ze is penningmeester geweest en ruim 30 jaar voorzitter. Annegy was 1 van de eerste vrouwelijke voorzitters van een kaatsvereniging. Annegy heeft veel samengewerkt met Sjoerd, Sjoerd trad in 1997 toe tot het bestuur en heeft 21 jaar lang meegeholpen de vereniging draaiende te houden, dit in verschillende functies. Naast de benoeming tot erelid kregen Annegy en Sjoerd een bos bloemen en een mooi kaatsgerelateerd aandenken in de vorm van een 3D telegraaf met het logo van K.V. Ontspanning hierop, hun naam en de jaren in het bestuur.
Vanuit de K.N.K.B. is er ook waardering voor de inzet van Annegy en Sjoerd. Hoofdbestuurslid Johannes Siegersma was 12 maart aanwezig om beide afscheidnemende bestuurders het bondsinsigne op te spelden.