Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Verenigingen
- Algemeen- Notulen- Bestuur- Dorpskrant de Omropper- Dorpsvisie 2013 - Gegevens Kaatsvereniging K.V. Ontspanning- 1e Nieuwsbrief Jubileum K.V. Ontspanning- KV Ontspanning: Jubileum 2024- Uitslag en foto's wilde merkepartij pearkekeatsen 2023- Spantsjekeatsen 2022- Uitslagen en foto's merkekeatsen 2022- Kaatsagenda 2022- Verslag spantsjekeatsen 2021- Seizoen 2020- Uitslagen spantsjekeatsen 2019- Verslag 6-dorpenpartij- 6-dorpen partij op 18 augustus- Verslag en foto's 'Ontspanning keatst' met Bildtse telling op 13 juli 2019- Uitslagen en foto's merkekaatsen zaterdag 25 mei 2019- Geslaagde kaatsochtend jeugd- Merkecommissie zoekt nieuwe leden- Geslaagde dag met spantsje keatsen bij KV Ontspanning- Annegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. Ontspanning- Spantsje keatsen, 2 september 2017, 11.00 uur- Eenlingenbeleid- Geslaagde Keatsworkshop!- Keatsworkshop - meer foto's - Spel jeugd Merke 2014 foto's- Eten grootste pan 2014 foto's- Zeskamp 2014 foto's- Merke 2015 verslag- Verslag KNKB-wedstrijd Welpen meisjes 1 mei 2016- Foto's Merke Bernespultsjes 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016- Eten uit de grootste pan van Friesland 2016- Merke Zeskamp 2016- Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016- Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016- Circus foto's deel 1- Circus foto's deel 2- Circus foto's deel 3- Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016- Merke 2016 verslag- Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslag- Merke 2017 kleuters foto's- Merke 2017 Jeugdspel foto's- Merke 2017 grootste pan en 1e deel zeskamp- Merke 2017 zeskamp vervolg- Merke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondag- KNKB kaatswedstrijd 50+ zondag 28-05-2017- Merke 2017 verslag- Merke 2018 verslag- Foto's Merke 2018 Kaatsen Jeugd- Foto's Merke 2018 Kaatsen Senioren- Zaterdag 1 september Spantsje keatsen- Merke 2019 verslag- Merke 2022 foto's deel 1- Merke 2022 foto's deel 2- Merke 2023 fotoserie deel 1- Merke 2023 fotoserie deel 2 - Toanielselskip It sil heve - Bestuur- In moard idee foto's - Bestuur- Biljartclub De Kromme Keu- Uitslagen competitiebiljarten - Bestuur- Troef Boer - Home Line Dance Club

Nadat het kaatsbestuur afgelopen winter diverse gesprekken heeft gevoerd met verschillende verenigingen komt de KNKB met een voorstel betreffen het eenlingenbeleid.

Het kaatsbestuur had er niet op gerekend dat zij dit nu al zouden doen. Het voorstel van de KNKB is als volgt.

==========================================================================

Probleemstelling

Een kaats(st)er kan niet meedoen aan een afdelingswedstrijd op KNKB niveau, omdat er niemand anders is in zijn/haar categorie om een partuur van minimaal twee personen mee te vormen.

Doelstelling

Het doel van de projectgroep eenlingenbeleid is als volgt geformuleerd:

Voorstel tot wijziging van het KNKB kaatsreglement rond afdelingswedstrijden waardoor eenlingen ook mogelijkheden krijgen om aan afdelingswedstrijden mee te kunnen doen.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn benoemd:

ï‚· De eenling staat centraal in dit vraagstuk.

ï‚· Minder strakke regelgeving, meer verantwoordelijkheid bij de kaats(st)er en de vereniging.

ï‚· Het voorstel moet dicht tegen het huidige reglement aanliggen.

ï‚· In eerste instantie wordt het ingevoerd voor de jeugd categorieën.

Voorstel voor het toevoegen van een nummer aan artikel 12 van het kaatsreglement.

Definitie eenling:

Een kaats(st)er die voor zijn haar huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd. Er is naast de eenling dus geen andere kaats(st)er die aan de volgende 2 eisen van een afdelingskaats(st)er voldoet, namelijk:

ï‚· dat de kaats(st)er aan het afdelingspartuur mee wil doen.

ï‚· dat de kaats(st)er in het afdelingspartuur de opslagafstand kan halen, ook al betreft het een leden of een federatiekaats(st)er en of een kaats(st)er uit een lagere leeftijdscategorie .

Welke afdeling:

ï‚· Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de gebiedsindeling KNKB 2014 (bijlage g. behorende bij het kaats regelement 2014). Voor elke eenling ontstaat hierdoor een groter gebied.

ï‚· Een eenling dient zelf een andere vereniging te benaderen met het verzoek om bij hen te mogen komen kaatsen.

Randvoorwaarden:

ï‚· Je mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.

ï‚· Beide verenigingen (2 bestuursleden per vereniging) moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn met de overstap. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat het om een eenling gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is.

ï‚· In 2015 moet de eenling voor 20 april aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (uiterlijk 20 april) plaatsvindt door zijn nieuwe vereniging.

ï‚· Vanaf 2016 moet de eenling voor 1 april van het wedstrijdseizoen aangeven voor welke afdeling wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (uiterlijk 1 april) plaats vind door zijn nieuwe vereniging.

ï‚· Samenwerking tussen beide verenigingen is mooi maar niet noodzakelijk.

===================================================

Wij als kaatsbestuur hebben besloten om hier in mee te gaan. Dit biedt meer mogelijkheden voor de eenling.

De eenling moet wel lid worden van zijn plaatselijke vereniging of de vereniging waar hij in zijn postcode gebied onder valt.

Het lidmaatschap voor de jeugd bij k.v. Ontspanning is € 5,00. Dit is de kostprijs voor onze vereniging(afdracht e.d.)

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Sjoerd Houtsma. 0518-451630, 06-22927882 of s.houtsma@chello.nl