Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links
Friese wimpels te maken in het repaircafé Menameradiel/Waadhoeke
Op de eerste bijeenkomst van januari 2018 zijn er wimpels genaaid voor het dorpshuis "Op Healwei" SkingenSlappeterp in het kader van het culturele jaar. De maaksters Betty Andringa, dronrijp en Antje Plat Tzum, zijn als naaisters verbonden aan het repaircafé en voeren deze klus uit.
Om de 'ferbining' concreet te maken in de Waadhoeke nodigt het repaircafé alle dorpshuizen uit de Waadhoeke uit om gebruik te maken van hun opgedane wimpel-expertise: wanneer u stof en 50 cm keperband haalt bij Jan Sikkes naait het repaircafé voor uw dorpshuis een wimpel op de komende eerste zaterdagen van de maanden in februari, maart en april. Voor alle reparaties geldt dat de opdrachtgever aanwezig is tijdens de reparatie en eventueel meehelpt. Een vrijwillige bijdrage wordt daarna op prijs gesteld.
Op deze wijze schept het repaircafé een daadwerkelijke 'ferbining' in de Waadhoeke met een knipoog naar LF2018: alle Friese wimpels wapperen in de Waadhoeke!
Sinds 5 jaar is het repaircafé Menameradiel actief in het dorpshuis "Op Healwei" te SkingenSlappeterp op de eerste zaterdagochtend van de maand.
Vakmensen op het terrein van elektronica, naaien, lijmen en reparatie van hout, huis-tuin en keukengereedschap zijn woonachtig in vele dorpen vanuit de nieuwe gemeente.
M.i.v. 2018 wijzigt de naam daarom in REPAIRCAFE WAADHOEKE.
Slogan van het repaircafé is: Weggooien? Mooi niet! Meehelpen? Graag!
Het repaircafé is sinds een jaar uitgebreid met een haakcafé in het kader van LF 2018.

Inmiddels zijn er 7 dekens gereed voor dit gebeuren en zijn er 5 onder handen. In totaal hoopt de LF organisatie op 10.000 gehaakte dekens