Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Impressie van het kerstconcert 2012 in Slappeterp

m.m.v.:

Tetsje v.d. Kooi sopraan

Jacco Lamfers en Yulia Kharitonova piano en cello

Koor De Walburgasjongers o.l.v. Broer de Witte

Peter Vermaat dichter-verteller

Foto's Wiep Kingma