Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Een impressie van de pingpongballenactie voor een extra financiële injectie verbouw dorpshuis. Na 2 weken van ballen nummeren en in de wijde omgeving verkopen gingen er op 21 oktober ruim 4000 ballen de vaart in.

Dit spektakel werd gehouden in de Skingsterfeart onder de bezielende leiding van Klaas Jansma en Sippy Tichelaar en onder toeziend oog van vele toeschouwers.

Leuke reacties, een inspirerende middag voor de verbouw, met een mooie opbrengst van ruim € 3600,00!