Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Het Toanielselskip "ït sil heve" is ontstaan in 1984

Door de toenmalige leidsters van de jeugdclub zijn een aantal mensen gevraagd om een toneelstukje te doen, voor een " bonte avond". Vanaf die tijd is de toneelclub blijven bestaan.
Wij zijn geen vereniging, maar een selskip, en hebben geen donateurs.
Ieder jaar voeren wij, voor het dorpshuis, een toneelstuk op. Ook spelen we voor de 60 plussers van de PKN-gemeente en gaan we , op uitnodiging, naar andere dorpen.
Een leesgroepje zoekt een nieuw toneelstuk uit, waarbij dan de personen gezocht worden.

Wil u meer weten over het toneel, of lijkt het u leuk om ook eens mee te doen, neem dan contact op
met: Eelke Wiersma tel 0517-841111