Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Uitslag & Foto's KNKB 50+

Onder prachtige weersomstandigheden werd zondag 29 mei weer de traditionele KNKB 50+ partij verkaatst. Er stonden 18 partuur op de lijst en er werd leuk en vaak ook spannend gekaatst. Dit alles onder leiding van Durk Houtsma.


Prijzen waren er voor:

Winnaarsronde:

1e Prijs:
Jan de Jong (Menaam)
Dirk Machiela (St. Jacobiparochie)
Simon Kingma (Easterein)

2e Prijs:
Ludwig Seerden (Franeker)
Sipke Hiemstra (Easterein)
Lieuwe Althof (Stiens)

3e Prijs:
Evert Siderius (Ried)
Hendrik Eringa (Spannum)
Jan Brandsma (Grijpskerk)

Verliezersronde:

1e prijs:
Jan van der Meulen (Franeker)
Dirk Poortstra (St. Jacobiparochie)
Oeds de Roos (Menaam)

2e prijs:
Jappie Weidenaar (Oudega (S.))
Piet Machiela (St. Jacobiparochie)
Siebe Marra (Dronryp)

3e prijs:
Freek Ebbine (Easterlittens)
Roel Sijbesma (Easterein)
Teake Koster (Harlingen)