Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

Informatiesite voor de dorpen

SLAPPETERP
& SKINGEN

Onderwerpen in deze categorie:
Merkecommissie zoekt nieuwe ledenGeslaagde dag met spantsje keatsen bij KV OntspanningAnnegy Idsinga-Baarda en Sjoerd Houtsma benoemd tot erelid van K.V. OntspanningSkingen foto's Slappeterp foto'sWerkgroep Historie foto'sK.V. Ontspanning foto'sToanielselskip It sil heve Jeugdclub Schingen - Slappeterp foto's Kaartclub Troef Boer foto'sImpressie Kerstfair 2012Impressie kerstconcert 23 december 2012Geslaagde Keatsworkshop!Foto's verbouw dorpshuisKeatsworkshop - meer foto's BBQ 2012Zeskamp 2012Foto's van het kaatsen en linedance 20 mei 2012Merke 2012 foto'sFoto's pingpongactie Boerepaadkuier 2011 en 2012Nieuwjaarsbuffet 6 januari 2013Paasexpositie 2013Burendag 2013De klok van de burgemeesterModeshow 15 novemberDe vloer op met Open Vuur, terugblik met foto's.Kerstmarkt 2013 met foto'sIn moard idee foto'sterugblik lekker ite mei de mannenkookclub met foto's.Spel jeugd Merke 2014 foto'sEten grootste pan 2014 foto'sZeskamp 2014 foto'sFoto's Nieuwjaarsbuffet 2015 Foto's jeugdclub 13 dec 2014Foto's Merke Bernespultsjes 2016Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Jeugd 2016Eten uit de grootste pan van Friesland 2016Merke Zeskamp 2016Actiefoto's merkekaatsen Dames en Heren 2016Uitslag & Foto's prijsuitreiking merkekaatsen Dames & Heren 2016Circus foto's deel 1Circus foto's deel 2Circus foto's deel 3Uitslag & Foto's KNKB 50+ 2016Spantsje keatsen, 3 september 2016, uitslagMerke 2017 kleuters foto'sMerke 2017 Jeugdspel foto'sMerke 2017 grootste pan en 1e deel zeskampMerke 2017 zeskamp vervolgMerke 2017 diverse activiteiten zaterdag en zondagFoto's Verbeeld Landshap Paasexpositie 2018foto's Merke 2018 spelletjes 4-6 jarigenFoto's Merke spelletjes 7-12 jarigenFoto's Merke 2018 grootste panFoto's Merke 2018 ZeskampFoto's Merke 2018 Kaatsen JeugdFoto's Merke 2018 Kaatsen Senioren

Uitslag & Foto's KNKB 50+

Onder prachtige weersomstandigheden werd zondag 29 mei weer de traditionele KNKB 50+ partij verkaatst. Er stonden 18 partuur op de lijst en er werd leuk en vaak ook spannend gekaatst. Dit alles onder leiding van Durk Houtsma.


Prijzen waren er voor:

Winnaarsronde:

1e Prijs:
Jan de Jong (Menaam)
Dirk Machiela (St. Jacobiparochie)
Simon Kingma (Easterein)

2e Prijs:
Ludwig Seerden (Franeker)
Sipke Hiemstra (Easterein)
Lieuwe Althof (Stiens)

3e Prijs:
Evert Siderius (Ried)
Hendrik Eringa (Spannum)
Jan Brandsma (Grijpskerk)

Verliezersronde:

1e prijs:
Jan van der Meulen (Franeker)
Dirk Poortstra (St. Jacobiparochie)
Oeds de Roos (Menaam)

2e prijs:
Jappie Weidenaar (Oudega (S.))
Piet Machiela (St. Jacobiparochie)
Siebe Marra (Dronryp)

3e prijs:
Freek Ebbine (Easterlittens)
Roel Sijbesma (Easterein)
Teake Koster (Harlingen)