Doarpshûs Op Healwei
Verenigingen
Historie
Boerepaad
Activiteiten
TerpenTheater
Fotos
Repaircafe
Links

K.V. "ONTSPANNING"

SCHINGEN - SLAPPE­TERP

KAATSAGENDA 2018

=============

opm. De jeugd die op 1 januari 2018 13 jaar of ouder was (dus geboortejaar 2004) mag dit jaar deelnemen aan de kaatsacti­viteiten voor de heren of dames.

9 mei Competitiekaatsen voor heren en dames ( 13 jaar en ouder)

Aanvang: 19.30 u. Inleg € 5,00.
Iedere woensdag (Niet op 23/5; 1/8; 8/8; 15/8).
Liefhebbers mogen deze avonden gerust kaatsen.

Indien er op 9 mei niet genoeg deelnemers zijn voor een goede competitie, dan staat het bestuur niet iedere week meer klaar om dit te organiseren. Liefhebbers mogen altijd de sleutel ophalen.

12 mei Ledenpartij dames en heren, aanvang 13.00.

25 t/m 27 mei Merke zie merkeprogramma

Zaterdagmorgen kaatsen voor de jeugd aanvang 9.00 uur
Zaterdagmiddag kaatsen voor 13+ aanvang 13.00 uur
Zondag KNKB 50+ aanvang 10.00 uur

2 juni Federatiekaatsen pupillen, welpen en schooljeugd. aanvang 10.00 uur.

12 juni Afdelingskampioenschappen van Menaldumadeel

Categorie schooljongens en schoolmeisjes, aanvang 18.00 uur.

7 juli Ontspanning partij dames en heren 13.00 uur. (andere spelvorm , telling of bal)

Voor alle Skingsters en Slappeterpers vanaf 13 jaar.
Iedere deelnemer mag een vriend, vriendin, familielid mee opgeven.

1 sept. Spantsjekeatsen aanvang 11.00 uur. Met afvalronde en zachte bal. Opgeven per paar, waarna er door elkaar wordt geloot. Een lid mag zich met een niet lid aanmelden.

Opgave voor alle wedstrijden kan geschieden bij het bestuur tot en met de woensdagavond 20.00 voor de wedstrijd.

Bestuursleden en hun telefoonnummers

O. Heida (voorzitter) 06-57677772

B. Houtsma (secretaris) 06-13727409

F. Heida (penningmeester) 0517-232898